En aquest projecte farem una auditoria ambiental de l'institut basada en l'estudi de les condicions bioclimàtiques del centre. Els alumnes treballaran en petits grups realitzant investigacions científiques i presentaran els seus resultats, conclusions i propostes de millora en diversos formats. El projecte els ajudarà a prendre consciència de la necessitat de mantenir unes bones condicions als espais que habitem, tot aprenent a treballar segons el mètode científic.

diumenge, 11 d’abril de 2021

Nou trimestre, nou projecte

Hem començat un nou trimestre amb les activitats habituals per conèixer les característiques i passos de la recerca científica. La caixa negra és una activitat que permet posar en pràctica bona part de l'experiència científica. Donem als alumnes una capsa hermètica i negra amb petits objectes a l'interior i sense veure'n el contingut han de fer i comprovar diferents hipòtesis per deduïr què conté la capsa.
Aprendre els passos del mètode científic, i diferenciar ciència de pseudociència forma part del programa de ciències naturals de 3r d'ESO. 

dijous, 11 de març de 2021

Sempre cal tenir un pla B apunt

Un grup d'alumnes ha investigat quin color per pintar la façana i el sostre de l'institut milloraria l'aïllament tèrmic. L'experiment consistia en col.locar diversos fulls de color sota el Sol i mesurar-ne la temperatura a intervals iguals de temps amb el termòmetre d'infrarroig, però... què passa si el dia que vols fer l'experiment fa núvol i no fa cara que vulgui sortir el Sol? Sempre cal tenir un pla B apunt, en aquest cas una bombeta molt antiga de 250W utilitzada en incubadores d'animals. Res millor per "imitar" el Sol, llum i calor en un mateix dispositiu. Per cert els resultats han estat molt semblants a l'experiment amb el Sol.

dilluns, 1 de març de 2021

Mesura i anàlisi de dades

Com a projecte científic un dels moments més importants és la presa de dades i el seu posterior anàlisi que ens permetran el.laborar conclusions.
Avui els alumnes han començat a prendre mesures, ara caldrà analitzar-les, identificar errors, potser reperir alguna mesura i ampliar amb més dades. L'objectiu es tenir una mostra representativa que permeti a cada grup respondre la seva pregunta.
Aquesta vegada els projectes intentaran donar resposta a quatre qúestions que són aquestes:

1. Quin és el millor color des del punt de vista hugrotèrmic per pintar la façana de l'institut?
2. És elMilà un institut sorollós?
3. Estan ben il.luminsdes les nostres aules?
4. Quina es el sistema d'il.luminació més eficient?

dilluns, 22 de febrer de 2021

Gravant i editant video

Després de gravar les escenes del video corresponent a cada aparell toca realitzar-ne l'edició. Els alumnes han demostrat una gran habilitat tant en la gravació, on posen en pràctica els coneixements apresos al projecte de fotografia, com en l'edició de video.

dijous, 18 de febrer de 2021

Característiques i ús d'un aparell de mesura

Un dels continguts que expliquem són les característiques i ús d'algun aparell de mesura. En aquest trimestre treballem amb sonòmetres, luxòmetres, termòmetres i mesuradors de consum i potència elèctrica. L'alumnat ha de fer un video explicant tot el que han treballat de cada aparell i realitzant algunes mesures.
L'avaluació del treball té una part autònoma que realitzen ells mateixos mitjançant una llista de control que se'ls reparteix a l'inici i que han d'anar seguint adequadament.

dijous, 11 de febrer de 2021

dijous, 21 de gener de 2021

Observant el so

Avui hem estudiat les ones mecàniques i el en concret el so. Hem pogut "veure" el so tot observant com saltaven els granets d'arròs damunt una membrana tensa. Comprendre que el so és una ona mecànica que es transmet per un medi com l'aire és fonamental per iniciar la recerca sobre la contaminació acústica amb el sonòmetre.