En aquest projecte farem una auditoria ambiental de l'institut basada en l'estudi de les condicions bioclimàtiques del centre. Els alumnes treballaran en petits grups realitzant investigacions científiques i presentaran els seus resultats, conclusions i propostes de millora en diversos formats. El projecte els ajudarà a prendre consciència de la necessitat de mantenir unes bones condicions als espais que habitem, tot aprenent a treballar segons el mètode científic.

diumenge, 16 de desembre de 2018

Presentació de final de projecte

Ja hem acabat el projecte i la presentació ha estat d'allò més interessant. Els grups de treball han presentat les seves diferents recerques mostrant els resultats i les conclusions.

En general hi ha alguns aspectes bioclimàtics de l'institut que haurien de millorar. Alguns estan a les mans dels propis alumnes com ara la millora de las condicions de soroll. Per això els alumnes han vist que ells poden ser part activa si volem un institut més silenciós i amb un clima escolar que afavoreixi l'aprenentatge i la bona convivència.

Us deixem algunes captures de pantalla dels treballs de l'alumnat. Bon Nadal i bones festes!
dimarts, 27 de novembre de 2018

Preparant el producte final

L'alumnat es troba aquests dies analitzant resultats i preparant gràfics per a la presentació final davant els companys. Hauran d'explicar les seves conclusions i respondre sobre quin és l'estat ambiental de l'institut en els diversos aspectes que han investigat.

Després d'haver treballat a les presentacions comentades s'han adonat de diversos aspectes que han de millorar com ara:

- Cal preparar bé les exposicions orals i repartir-se les intervencions.
- Cal parlar clar i dirigint-se al públic.
- És important assajar la nostra intervenció.
dimarts, 6 de novembre de 2018

Avaluem el nostre aprenentatge: la presentació comentada

Aquesta setmana estem acabant les primeres investigacions que en aquest cas s'han presentat en format d'informe científic. A la vegada l'alumnat haurà de fer una breu presentació comentada del seu treball.
Les presentacions comentades, permeten a l'alumnat observar aspectes que els ajuden a millorar les seves presentacions en públic. En determinats moments i havent-los avisat prèviament que farem una activitat de regulació, aturem l'exposició dels alumnes per comentar aquells aspectes més enllà del contingut expositiu que poden ajudar a millorar la presentació.
És una activitat molt enriquidora que millora l'aprenentatge i l'autonomia de l'alumnat.diumenge, 21 d’octubre de 2018

Treballem de forma cooperativa

Aquests dies els alumnes han començat a fer mesures per familiaritzar-se amb els aparells de mesura que els han de servir per fer la diagnosi ambiental de l'institut. Després d'estudiar-ne les característiques tècniques, han gravat uns videos realitzant alguna mesura. Els alumnes han treballat amb el grup assumint diferents tasques, com ara preparar el guió, gravar, parlar i editar els videos de forma senzilla ambla mateixa tauleta o el telèfon mòbil. En alguns casos han hagut d'aplicar els coneixements apresos al projecte de Fotografia de 1r d'ESO. 
Us mostrem un dels videos.

diumenge, 7 d’octubre de 2018

Què aprendrem al projecte?


Ens proposem realitzar un diagnòstic d'algunes condicions bioclimàtiques de l'institut a partir d'un treball rigorós basat en el mètode científic. Realitzarem hipòtesis, obtindrem resultats que haurem d'analitzar i elaborarem conclusions que ens permetran realitzar les propostes de millora adequades en cada un dels diferents àmbits.

La nostra recerca s'inicia a partir de les preguntes següents:

1. Quin és el nivell de soroll a l'institut?
2. Quin seria un bon color per pintar la façana segons criteris higrotèrmics?
3. Quins serien uns bons vidres per les finestres?
4. Estan ben il·luminades les nostres aules?divendres, 21 de setembre de 2018

Ja estem a punt!

El grup del Projecte de la Motxilla Bioclimàtica de 3r d'ESO estem apunt d'iniciar l'auditoria ambiental de l'institut, per estudiar-ne les condicions bioclimàtiques i veure de quina manera podem millorar l'espai. Treballarem intensament durant un trimestre tot aprenent a manipular diversos aparells i presentarem els resultats de les nostres recerques adequadament.