En aquest projecte farem una auditoria ambiental de l'institut basada en l'estudi de les condicions bioclimàtiques del centre. Els alumnes treballaran en petits grups realitzant investigacions científiques i presentaran els seus resultats, conclusions i propostes de millora en diversos formats. El projecte els ajudarà a prendre consciència de la necessitat de mantenir unes bones condicions als espais que habitem, tot aprenent a treballar segons el mètode científic.

divendres, 21 de setembre de 2018

Ja estem a punt!

El grup del Projecte de la Motxilla Bioclimàtica de 3r d'ESO estem apunt d'iniciar l'auditoria ambiental de l'institut, per estudiar-ne les condicions bioclimàtiques i veure de quina manera podem millorar l'espai. Treballarem intensament durant un trimestre tot aprenent a manipular diversos aparells i presentarem els resultats de les nostres recerques adequadament.