En aquest projecte farem una auditoria ambiental de l'institut basada en l'estudi de les condicions bioclimàtiques del centre. Els alumnes treballaran en petits grups realitzant investigacions científiques i presentaran els seus resultats, conclusions i propostes de millora en diversos formats. El projecte els ajudarà a prendre consciència de la necessitat de mantenir unes bones condicions als espais que habitem, tot aprenent a treballar segons el mètode científic.

dimarts, 27 de novembre de 2018

Preparant el producte final

L'alumnat es troba aquests dies analitzant resultats i preparant gràfics per a la presentació final davant els companys. Hauran d'explicar les seves conclusions i respondre sobre quin és l'estat ambiental de l'institut en els diversos aspectes que han investigat.

Després d'haver treballat a les presentacions comentades s'han adonat de diversos aspectes que han de millorar com ara:

- Cal preparar bé les exposicions orals i repartir-se les intervencions.
- Cal parlar clar i dirigint-se al públic.
- És important assajar la nostra intervenció.
dimarts, 6 de novembre de 2018

Avaluem el nostre aprenentatge: la presentació comentada

Aquesta setmana estem acabant les primeres investigacions que en aquest cas s'han presentat en format d'informe científic. A la vegada l'alumnat haurà de fer una breu presentació comentada del seu treball.
Les presentacions comentades, permeten a l'alumnat observar aspectes que els ajuden a millorar les seves presentacions en públic. En determinats moments i havent-los avisat prèviament que farem una activitat de regulació, aturem l'exposició dels alumnes per comentar aquells aspectes més enllà del contingut expositiu que poden ajudar a millorar la presentació.
És una activitat molt enriquidora que millora l'aprenentatge i l'autonomia de l'alumnat.