En aquest projecte farem una auditoria ambiental de l'institut basada en l'estudi de les condicions bioclimàtiques del centre. Els alumnes treballaran en petits grups realitzant investigacions científiques i presentaran els seus resultats, conclusions i propostes de millora en diversos formats. El projecte els ajudarà a prendre consciència de la necessitat de mantenir unes bones condicions als espais que habitem, tot aprenent a treballar segons el mètode científic.

diumenge, 24 de febrer de 2019

Inici de les recerques. El treball en petit grup.

Els grups han començat ja a prendre les mesures de les seves investigacions, a grans trets les línies de recerca són:

1. Auditoria acústica: Es realitza un mapa de soroll de l'institut per saber quines són les condicions pel què fa a contaminació acústica i veure què podem fer per millorar.

2. Auditoria d'il·luminació: S'estudia la il·luminància de les aules de l'insitut per nivells (de la planta baixa fins al 3r pis) i en diferents condicions i espais de treball dins de l'aula per saber si tenim dèficit de llum o bé sobreil·luminació.

3. Auditoria energètica: Després de fer un recompte dels tubs fluorescents de LED i tradicionals existents a l'institut es mesura la potència consumida i la temperatura de treball de diferents sistemes d'il.luminació per decidir si aquests tubs de LED són més eficients i quines repercussions tenen a l'institut.

4. Auditoria tèrmica: Mitjançant modelització s'estudia quin podria ser un color òptim per pintar la façana i els sostres exteriors de l'institut tenint en compte l'absorcíó de radiació electromagnètica dels diferents colors i l'escalfament tèrmic. Per acabar es comparen els resultats amb els colors de l'institut i amb gràfics d'il·luminació solar a Barcelona per decidir quin podria ser un color que optimitzi el consum d'energia.

Una vegada el·laborades les conclusions, tots els grups han de pensar diverses possibilitats de millora  de l'institut en el seu camp de recerca.

dimarts, 19 de febrer de 2019

El treball amb els aparells de recerca

Els darrers dies hem estat realitzant experiències i familiaritzant-nos amb els diferents aparells de recerca que utilitzarem. Els grups de treball han gravat i editat uns vídeos realitzant pràctiques amb cadascun dels aparells. Han treballat amb sonòmetres, luxòmetres i termòmetres d'infrarroig. No obstant, de tots els aparells i per aclamació popular sembla que el que ha agradat més és el sonòmetre. Per això els equips han escollit d'editar el vídeo que havien fet d'aquest aparell i realitzar una petita presentació. Us deixem aquí el treball de cada un dels equips.


dissabte, 9 de febrer de 2019

Preparant-nos per a les investigacions

Aquests darrers dies estem enfeinats familiaritzant-nos amb els aparells que utilitzarem per a les nostres recerques. Com en tota investigació cal ser rigorosos i metòdics i ens convé per tant conèixer bé quin és el seu funcionament. Els alumnes han gravat uns vídeos que us mostrarem ben aviat, fent mesures amb el sonòmetre, el luxòmetre i termòmetre d'infraroig. Així mateix han investigat cadascun dels aparells, per conèixer amb quines unitats mesura, el seu rang i la seva resolució. Aviat estarem a punt per començar l'auditoria bioclimàtica de l'institut.
A les següents imatges podem veure els alumnes investigant amb el sonòmetre i amb el luxòmetre.