En aquest projecte farem una auditoria ambiental de l'institut basada en l'estudi de les condicions bioclimàtiques del centre. Els alumnes treballaran en petits grups realitzant investigacions científiques i presentaran els seus resultats, conclusions i propostes de millora en diversos formats. El projecte els ajudarà a prendre consciència de la necessitat de mantenir unes bones condicions als espais que habitem, tot aprenent a treballar segons el mètode científic.

dissabte, 12 d’octubre de 2019

Escollim el projecte

Després d'unes classes descobrint els diferents àmbits d'una auditoria ambiental com la que ens proposem fer a l'institut, l'alumnat ha escollit estudiar els aspectes relacionats amb la contaminació acústica, la il·luminació i el confort tèrmic de l'edifici.
Les properes sessions s'hauran de familiaritzar amb els diferents aparells de mesura que utilitzaran i començar a definir les línies de recerca per a la fase diagnòstica del seu projecte.