En aquest projecte farem una auditoria ambiental de l'institut basada en l'estudi de les condicions bioclimàtiques del centre. Els alumnes treballaran en petits grups realitzant investigacions científiques i presentaran els seus resultats, conclusions i propostes de millora en diversos formats. El projecte els ajudarà a prendre consciència de la necessitat de mantenir unes bones condicions als espais que habitem, tot aprenent a treballar segons el mètode científic.

dilluns, 25 de novembre de 2019

Elaborant els projectes de millora

Després de les propostes de millora els alumnes han estat uns dies elaborant maquetes sobre la seva proposta per millorar l'institut en cadascún dels aspectes que han estudiat. El proper pas serà ja acabar de preparar les presentacions. Arribem al final del projecte i ara toca explicar a l'auditori tota la feina feta.dilluns, 18 de novembre de 2019

Comprovant o refutant hipòtesis

Aquests últims dies estem treballant en l'anàlisi dels resultats de les recerques. Els equips es dediquen a contrastar els seus resultats amb les hipòtesis formulades al principi. Sovint hi ha sorpreses i els resultats no són els que s'esperaven. Fins i tot en alguns casos es descobreixen errors en la investigació.
Hem concebut el projecte com una introducció a la recerca científica, així malgrat no tinguem temps de seguir amb les recerques en molts casos es podria seguir investigant. Per això demanem als alumnes que pensin quins han estat els errors en la seva investigació i com podrien millorar-los en el futur.
També, a partir dels resultats, els equips estan el.laborant quin serà el seu projecte de millora.

Us  deixem algunes fotos.
diumenge, 10 de novembre de 2019

Anàlisi de resultats, la competència matemàtica

En el treball experimental del projecte els alumnes han d'el·laborar mapes i gràfics a partir de les taules amb les dades de les recerques. D'aquesta manera, interpretant les dades experimentals, desenvolupen estratègies pròpies de la competència matemàtica. A la imatge veiem un grup de treball realitzant mesures d'il·luminació amb un luxòmetre.


dimarts, 5 de novembre de 2019

El treball de la competència digital

Un dels aspectes que treballem en el projecte és la competència digital. Aquesta és una competència transversal que en el nostre cas es treballa de diverses maneres. En particular els darrers dies l'hem treballada mitjançant la gravació i edició de vídeos dels equips de recerca tot aprenent les singularitats de diversos aparells de mesura. A les imatges en podeu veure un exemple.