En aquest projecte farem una auditoria ambiental de l'institut basada en l'estudi de les condicions bioclimàtiques del centre. Els alumnes treballaran en petits grups realitzant investigacions científiques i presentaran els seus resultats, conclusions i propostes de millora en diversos formats. El projecte els ajudarà a prendre consciència de la necessitat de mantenir unes bones condicions als espais que habitem, tot aprenent a treballar segons el mètode científic.

divendres, 31 de gener de 2020

La millora del disseny experimental

Aquesta setmana ha estat necessari repetir un experiment millorant el disseny de l'experiment. Els dos equips que investiguen el millor color a nivell tèrmic per pintar sostre i façana de l'institut repetit el seu experiment aquesta vegada amb tres làmpares enlloc d'una de forma que la calor de la bombeta incideixi més directament en els papers de colors. De l'altra forma que podeu veure a l'entrada anterior, els colors més exteriors no rebien la mateixa irradiació que els del mig cosa que anul·lava qualsevol comparativa posterior. Val a dir que les condicions òptimes per realitzar aquest experiment són amb la pròpia llum solar, però aquest passat dijous hi havia núvols alts que impedien realitzar l'experiment directament amb la llum del Sol i vem haver de cercar una solució.

En aquest projecte transmetem als estudiants la idea que sovint en ciència cal repetir diverses vegades un experiment millorant-lo i revisant el disseny. No en va se sol dir que la paciència és la mare de la ciència!dimarts, 28 de gener de 2020

Quin és el millor color per pintar l'institut?

Una de les recerques que aquests dies duen a terme els estudiants consisteix en determinar el millor color des del punt de vista tèrmic per pintar sostre i façana de l'institut. Per això estan investigant la temperatura a la que arriba una cartolina quan la deixem al Sol una bona estona. Per comparar resultats ho hem fet també amb una làmpara de bombeta antiga. Un cop tinguin els resultats caldrà representar-los en gràfics per interpretar-los, el·laborar conclusions i proposar millores a l'institut.
diumenge, 26 de gener de 2020

Autoregulació i autoavaluació

Un dels objectius dels objectius del projecte és que en la mesura del possible els estudiants prenguin consciència sobre el seu propi aprenentatge. La darrera setmana els grups de treball han realitzat uns videos relatius a les seves recerques. Posteriorment mitjançant preguntes i qüestions tant a nivell individual com grupal, s'estableix un debat a l'aula per tal que els alumnes observin i revisin el seu propi treball.dissabte, 11 de gener de 2020

Any nou, projecte nou

Fa poques setmanes hem començat el 2n trimestre i els alumnes del nou grup es troben ja realitzant les activitats incials de preparació que els han de permetre realitzar amb èxit l'auditoria ambiental de l'institut i les diferents solucions.
Aquestes primeres setmanes hem estat treballant el mètode científic i les propietats del so i la llum que aplicarem a l'experimentació amb sonòmetres i amb luxòmetres.