En aquest projecte farem una auditoria ambiental de l'institut basada en l'estudi de les condicions bioclimàtiques del centre. Els alumnes treballaran en petits grups realitzant investigacions científiques i presentaran els seus resultats, conclusions i propostes de millora en diversos formats. El projecte els ajudarà a prendre consciència de la necessitat de mantenir unes bones condicions als espais que habitem, tot aprenent a treballar segons el mètode científic.

dimarts, 28 de gener de 2020

Quin és el millor color per pintar l'institut?

Una de les recerques que aquests dies duen a terme els estudiants consisteix en determinar el millor color des del punt de vista tèrmic per pintar sostre i façana de l'institut. Per això estan investigant la temperatura a la que arriba una cartolina quan la deixem al Sol una bona estona. Per comparar resultats ho hem fet també amb una làmpara de bombeta antiga. Un cop tinguin els resultats caldrà representar-los en gràfics per interpretar-los, el·laborar conclusions i proposar millores a l'institut.
Cap comentari:

Publica un comentari