En aquest projecte farem una auditoria ambiental de l'institut basada en l'estudi de les condicions bioclimàtiques del centre. Els alumnes treballaran en petits grups realitzant investigacions científiques i presentaran els seus resultats, conclusions i propostes de millora en diversos formats. El projecte els ajudarà a prendre consciència de la necessitat de mantenir unes bones condicions als espais que habitem, tot aprenent a treballar segons el mètode científic.

dijous, 27 de febrer de 2020

Projectes de millora

Els aquests dies estem acabant els projectes amb la realització de les diferents propostes de millora que han fet els equips. Per exemple algunes de les idees han estat:

-Elaboració de cartells i cançons per conscientciarsobre l'excés de soroll a l'institut.
-Programació d'un sensor de soroll que encengui un LED quan superi un nivell determinat de soroll.
-Muntatge de circuits elèctrics amb solucions diverses per a l'excés de la manca d'il.luminació en alguns espais del centre.
-Elaboració de maquetes a escala de l'institut, per comprovar quin color donaria un millor aïllament tèrmic l'edifici.