En aquest projecte farem una auditoria ambiental de l'institut basada en l'estudi de les condicions bioclimàtiques del centre. Els alumnes treballaran en petits grups realitzant investigacions científiques i presentaran els seus resultats, conclusions i propostes de millora en diversos formats. El projecte els ajudarà a prendre consciència de la necessitat de mantenir unes bones condicions als espais que habitem, tot aprenent a treballar segons el mètode científic.

dilluns, 9 de novembre de 2020

Analitzem els resultats

 Aquesta setmana acabem de prendre algunes mesures i comencem ja a analitzar els resulats realitzant gràfics i elaborant material per a preparar les presentacions de les recerques que han fet els alumnes.

El següent pas consistirà en preparar les propostes i els projectes de millora.dijous, 5 de novembre de 2020

Comencem a mesurar!

 Aquests dies ens trobem en ple procés de recollida de dades, les recerques que portem a terme responen a les preguntes següents:


1. És l'institut un espai molt sorollós?

2. Estan ben il·luminades les aules de l'institut?

3. Ens podem quedar sords si escoltem música amb auriculars?

4. Quin és el millor color per pintar l'institut?

5. Són eficients energèticament els sistemes d'il·luminació del centre?


Els alumens treballen en grups cooperatius, amb sonòmetres, luxòmetres, termòmetres d'infrarroig i mesuradors de consum elèctric. Els propers dies caldrà analitzar les dades amb gràfics, mapes de soroll i taules de dades per anar construïnt les conclusions a cada recerca.