En aquest projecte farem una auditoria ambiental de l'institut basada en l'estudi de les condicions bioclimàtiques del centre. Els alumnes treballaran en petits grups realitzant investigacions científiques i presentaran els seus resultats, conclusions i propostes de millora en diversos formats. El projecte els ajudarà a prendre consciència de la necessitat de mantenir unes bones condicions als espais que habitem, tot aprenent a treballar segons el mètode científic.

dilluns, 22 de febrer de 2021

Gravant i editant video

Després de gravar les escenes del video corresponent a cada aparell toca realitzar-ne l'edició. Els alumnes han demostrat una gran habilitat tant en la gravació, on posen en pràctica els coneixements apresos al projecte de fotografia, com en l'edició de video.

dijous, 18 de febrer de 2021

Característiques i ús d'un aparell de mesura

Un dels continguts que expliquem són les característiques i ús d'algun aparell de mesura. En aquest trimestre treballem amb sonòmetres, luxòmetres, termòmetres i mesuradors de consum i potència elèctrica. L'alumnat ha de fer un video explicant tot el que han treballat de cada aparell i realitzant algunes mesures.
L'avaluació del treball té una part autònoma que realitzen ells mateixos mitjançant una llista de control que se'ls reparteix a l'inici i que han d'anar seguint adequadament.

dijous, 11 de febrer de 2021