En aquest projecte farem una auditoria ambiental de l'institut basada en l'estudi de les condicions bioclimàtiques del centre. Els alumnes treballaran en petits grups realitzant investigacions científiques i presentaran els seus resultats, conclusions i propostes de millora en diversos formats. El projecte els ajudarà a prendre consciència de la necessitat de mantenir unes bones condicions als espais que habitem, tot aprenent a treballar segons el mètode científic.

dijous, 18 de febrer de 2021

Característiques i ús d'un aparell de mesura

Un dels continguts que expliquem són les característiques i ús d'algun aparell de mesura. En aquest trimestre treballem amb sonòmetres, luxòmetres, termòmetres i mesuradors de consum i potència elèctrica. L'alumnat ha de fer un video explicant tot el que han treballat de cada aparell i realitzant algunes mesures.
L'avaluació del treball té una part autònoma que realitzen ells mateixos mitjançant una llista de control que se'ls reparteix a l'inici i que han d'anar seguint adequadament.

Cap comentari:

Publica un comentari