En aquest projecte farem una auditoria ambiental de l'institut basada en l'estudi de les condicions bioclimàtiques del centre. Els alumnes treballaran en petits grups realitzant investigacions científiques i presentaran els seus resultats, conclusions i propostes de millora en diversos formats. El projecte els ajudarà a prendre consciència de la necessitat de mantenir unes bones condicions als espais que habitem, tot aprenent a treballar segons el mètode científic.

dijous, 11 de març de 2021

Sempre cal tenir un pla B apunt

Un grup d'alumnes ha investigat quin color per pintar la façana i el sostre de l'institut milloraria l'aïllament tèrmic. L'experiment consistia en col.locar diversos fulls de color sota el Sol i mesurar-ne la temperatura a intervals iguals de temps amb el termòmetre d'infrarroig, però... què passa si el dia que vols fer l'experiment fa núvol i no fa cara que vulgui sortir el Sol? Sempre cal tenir un pla B apunt, en aquest cas una bombeta molt antiga de 250W utilitzada en incubadores d'animals. Res millor per "imitar" el Sol, llum i calor en un mateix dispositiu. Per cert els resultats han estat molt semblants a l'experiment amb el Sol.

dilluns, 1 de març de 2021

Mesura i anàlisi de dades

Com a projecte científic un dels moments més importants és la presa de dades i el seu posterior anàlisi que ens permetran el.laborar conclusions.
Avui els alumnes han començat a prendre mesures, ara caldrà analitzar-les, identificar errors, potser reperir alguna mesura i ampliar amb més dades. L'objectiu es tenir una mostra representativa que permeti a cada grup respondre la seva pregunta.
Aquesta vegada els projectes intentaran donar resposta a quatre qúestions que són aquestes:

1. Quin és el millor color des del punt de vista hugrotèrmic per pintar la façana de l'institut?
2. És elMilà un institut sorollós?
3. Estan ben il.luminsdes les nostres aules?
4. Quina es el sistema d'il.luminació més eficient?