En aquest projecte farem una auditoria ambiental de l'institut basada en l'estudi de les condicions bioclimàtiques del centre. Els alumnes treballaran en petits grups realitzant investigacions científiques i presentaran els seus resultats, conclusions i propostes de millora en diversos formats. El projecte els ajudarà a prendre consciència de la necessitat de mantenir unes bones condicions als espais que habitem, tot aprenent a treballar segons el mètode científic.

diumenge, 11 d’abril de 2021

Nou trimestre, nou projecte

Hem començat un nou trimestre amb les activitats habituals per conèixer les característiques i passos de la recerca científica. La caixa negra és una activitat que permet posar en pràctica bona part de l'experiència científica. Donem als alumnes una capsa hermètica i negra amb petits objectes a l'interior i sense veure'n el contingut han de fer i comprovar diferents hipòtesis per deduïr què conté la capsa.
Aprendre els passos del mètode científic, i diferenciar ciència de pseudociència forma part del programa de ciències naturals de 3r d'ESO.