En aquest projecte farem una auditoria ambiental de l'institut basada en l'estudi de les condicions bioclimàtiques del centre. Els alumnes treballaran en petits grups realitzant investigacions científiques i presentaran els seus resultats, conclusions i propostes de millora en diversos formats. El projecte els ajudarà a prendre consciència de la necessitat de mantenir unes bones condicions als espais que habitem, tot aprenent a treballar segons el mètode científic.

dimarts, 25 de maig de 2021

Representació gràfica de dades. El gràfic de dispersió x-y.

Un dels gràfics que treballem en  aquest projecte és el gràfic de dispersió x-y. Els alumnes han de representar la temperatura i intensitat lluminosa de cada bombeta i decidir quina d'elles es més eficient. Sovint cal recòrrer a les dades del potenciòmetre per poder-ho veure bé.

dimecres, 19 de maig de 2021

Control de variables i eficiència energètica dels sistemes d'il.luminació

Per a l'estudi dels sistemes d'il.luminació LED que ens estan instal.lant a l'institut ha calgut adaptar un dels nous tubs LED en una versió "portàtil" per poder-lo estudiar al laboratori controlant totes les variables que no podriem controlar en cas d'estudiar-lo posat al seu lloc. El control de variables en una investigació és una de les característiques del mètode científic que treballlem en aquest projecte.


divendres, 14 de maig de 2021

La recta final

Iniciem les investigacions per donar a dues preguntes: És el Milà un institut sorollós? I en segon lloc, quin es el sistema de llum més eficient?
Aquest trimestre els alumnes s'han engrescat amb aquestes dues recerques. Treballaran amb els aparells de mesura i ben aviat esperem tenir resultats concloents.

dijous, 6 de maig de 2021

Un aparell multimesura

En el projecte treballem amb el mesurador de consum elèctric, que a la vegada mesura el voltatge i la potència elèctrica. És per mesurar aquesta darrera magnitud amb la finalitat que l'utilitzem en aquest projecte, mesurant la potència de diverses bombetes i aparells i comparant el valor real amb el valor teòric que ens diuen els fabricants.